Naše nabídka - Výsadbový materiál

Výsadbový materiál ovlivňuje zásadním způsobem růst, vývoj a plodnost stromu. Kvalita stromu má následující kritéria: 
1.Vnější kvalita je vlastně rozlišení na zákrsek ZK, čtvrtkmen ČK, polokmen PK, vysokokmen VK, špičák a knip.
2.Fytosanitární kvalita je dána chorobami - virózami a mykoplazmózami, tj. rozlišuje se zdravotní stav virus free, virus testet a netestováno. Certifikovaný virus free materiál lépe roste, dříve plodí a vynáší produkci na vyšší úroveň.
3.Původ, odrůdová čistota a pravost materiálu nezáleží jen na kontrole ÚKZÚZ, ale předevší na etice každého školkaře.

Vyplatí se kupovat kvalitní ovocné výpěstky