Třídění

Ovoce - třídění automatickou třídící linkou s výkonem 6-7 t/hod. Linka je řízena počítačem. V programu je možné zvolit třídění ovoce podle kvality, barvy a velikosti (popř. váhy). Barvu, kvalitu a velikost určuje kamera. Váhu určí elektronická váha. Ovoce se k vyprazdňovacímu robotu přiváží vysokozdvižným vozíkem ve velkoobjemových bednách. Robot uchopí bednu a ponoří ovoce do vodního kanálu. Prázdné bedny stohuje robot na určenou pozici. Odsud jsou bedny odváženy vysokozdvižným vozíkem. Z vodního kanálu se ovoce transportuje pomocí vyvážecího dopravníku na třídící stůl. Zde je ovoce kontrolováno a jsou ručně odebrány nestandardní kusy. Ty jsou transportovány dopravníkem do bedny. Dobré ovoce je dále kartáčováno a osušeno a přechází na samotnou třídící sekci linky. Prochází pod kamerou a přes elektronickou váhu. Ovoce je dále přemístěno do misek, ze kterých se vyklápí zpět do vody na určeném výstupu a šetrně naplaveno zpět do bedny, která je označena čárkovým kódem pro evidenci produkce, množství, velikosti a barvy plodu.