Naše nabídka - Podnože pro ovocné stromky

Podnož je důležitou součástí pěstebního systému, protože ovlivňuje:
1.velikost stromu a tím pádem i počet stromů na ha
2. časnost produkce
3. růst stromu
4. náročnost na řez
Výběr podnože záleží na výběru pěstitelského systému, půdě a vzrůstnosti odrůdy.

Podnože pro jabloně
Pro intenzivní výsadby jabloní jsou vhodné stromky naštěpované na podnožích M9, M26. V případě použití zakrsle rostoucích podnoží typu M9 je nutná i dodatková závlaha vysazených stromků. Pro kmenné tvary, tj. stromy větších velikostí se používají stromky štěpované na podnožích MM 106, semenáč, aj. Jako univerzální podnož pro zahrádky se jeví M26 či MM 106. Pro pěstitele, kteří nemají ujasněnou představu o stromku je ideální zákrsek či čtvrtkmen na podnoži MM 106 virus free. Stromek na této podnoži nevyžaduje oporu /sloupky/, zároveň roste i plodí velmi dobře v podmínkách zatravnění.Podnože pro hrušně
V ČR stále převažují generativní podnože hrušní nad vegetativními podnožemi. Semenáče hrušní mají stejné důsledky pro ovocnáře jako semenáč jabloně. Nejběžněji používanou podnoží pro hrušně v Evropě i v OŠ Fytos je Kdouloň MA. Hlavní výhodou je jako u všech Kdouloní časný nástup do plodnosti, dobrá velikost plodů a vzrůstnost je 65% hrušňového semenáče. Je poměrně mrazuodolná. Další typy kdouloní mají své přednosti i nevýhody /MC, BA 29/. Např. MC je citlivější k mrazu, BA 29 vzrůstnost 70% semenáče.Podnože pro třešně a višně
Světový trend vedoucí k zintenzivnění pěstování třešní znamenal dlouhou šlechtitelskou práci a výsledkem jsou zakrsle rostoucí podnože, které se pěstují komerčně v zahraničí. Nejčastěji používanými podnožemi pro třešně a višně jsou generativně množené Prunus avium /ptáčnice/ a Prunus mahaleb /mahalebka/. Rostou velmi silně a díky tomu nastupují pozdě do plodnosti. Mezi vegetativně množené podnože patří Colt: růst naštěpovaných odrůd je o 20-30% menší než na ptáčnici, ale některé údaje uvádí i o 40 % nižší růst. Tradovaná citlivost k mrazu nebyla v Německu během krutých zim v letech 1985 a 1986 potvrzena. Gissela 5 a Gisela 6 jsou v současné době nejúspěšnější zakrsle rostoucí podnož pro třešně. Růst je cca 30-50% a 50-60% ptáčnice. P-HL-A - Podnož z VŠUO Holovousy. Růst stromku je 30-50% ptáčnice. Vyžaduje živné půdy, dobře zásobené vodou. Kořenový systém je mělký, stromky vyžadují oporu. Afinita je problematická u některých odrůd. U P-HL-B vzrůstnost dosahuje přibližně 50-60% ptáčnice. Nastupuje časně do plodnosti a měla by se vysazovat do dobrých podmínek. Díky příliš vysoké ceně podnože a obtížnému množení nejsou Gisela a a P-H-L příliš často v českých školkách množeny.Podnože pro slivoně
Nejčastěji používanou podnoží slivoní je Prunus myrobalán. Jedná se o bujně rostoucí podnož, která často podrůstá. Alternativou je podnož Prunus St. Julien, která je vhodná kromě slivoní také pro meruňky a broskvoně. Je nejrozšířenější evropskou podnoží pro slivoně. Dosahuje vzrůstnosti cca 70% myrobalánu, má kratší vegetaci, což se projevuje pozdějším rašením, kvetením i časnějším ukončením vegetace /lépe vyzrává dřevo na podzim/. Nepodrůstá. Odrůdy na ní štěpované mají méně bujný růst a dříve se dostávají do plodnosti. Další alternativou pro slivoně, meruňky i broskvoně je generativně množená podnož Wagenheimova renkloda. Roste ještě o něco slaběji než St. Julien, cca 65% myrobalánu, také nepodrůstá a časně se dostává do plodnosti. Má mělký kořenový systém. Další podnože mají své výhody i nevýhody /Pixy, aj./. Příliš zakrsle rostoucí podnože zpravidla zdrobňují plody /Pixy - 50% vzrůstnosti myrobalánu, špatně kotví v půdě/.Podnož pro intenzivní produkci slivoní
VVA-1 KRYMSK®1
Původ: K.B.S Rusko, P. tomentosa x P. cerasifera
Vzrůst: je slabý, ± 40% slabší než u obvykle používané podnože St. Julien
Kompatibilita: je dobrá se slivoněmi
Odolnost: mrazu odolná
Pozn. včasný nástup do plodnosti, kvalitní sklizně, dobrá stabilita a nízká výmladnost
Zdravotní stav: virus free
Pro maximální zvýšení efektivity je důležité udržet strom v menším tvaru. Použití slabě rostoucí podnože sníží nutnost řezu a usnadňuje sklizeň. Slabý růst neovlivňuje produkci a kvalitu a velikost plodů.

Produktivita
Jak současný výzkum zatím ukazuje, že je podnož VVA-1 KRYMSK® velice slibným pěstebním materiálem. Jednou z nejdůležitějších výhod včasný vstup do plodnosti ve srovnání ke stávajícím běžně používaným podnožím. Stromy při použití této podnože vstupují do plodnosti od druhého roku pěstování. Dále z průzkumů vychází že tyto první sklizně přináší dvakrát tak vysoký výnos než na podnoži St. Julien, což kompenzuje poměrně vysoké vstupní investiční náklady. Také starší stromy dosahují ve srovnání vyšší produkce.

Vzrůst – (síla růstu)
Stromy na podnoži VVA-1 KRYMSK® rostou klidně. Ve srovnání s St. Julien je rozdíl pozorovatelný o více než 40%. To znamená, že stromy na podnoži VVA-1 jsou zvláště vhodné k pěstování v úzkém sponu. Růst zpomalující opatření jako je řez kořenů a nařezávání kmene nejsou u této podnože nutné. V tom můžeme jistě vidět výhodu, protože tato dvě zmíněná opatření často mají negativní účinek na velikost plodu.

Velikost plodů
Síla růstu a velikost plodu jsou dvě věci, které na sobě velmi úzce závisí. Snížení slily růstu také často znamená zmenšení plodů a tím výrazně ovlivňuje kvalitu produkce. Jasný příkladem tohoto tvrzení je podnož Pixy. S podnoží VVA-1 se dosahuje protikladu: přes vysokou produkci je průměrná váha plodu stejná nebo vyšší než u podnože St. Julien

Podnože pro ovocné stromky z organizačních a technických důvodů prodáváme pouze pro registrované výrobní organizace v minimálním množství 1000 ks/druh.